ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (167)

ประกาศล่าสุด


ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมประชาชนจิตอาสา

ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมประชาชนจิตอาสา
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2563 22.05 น. EB18 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บันทึกข้อความรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

บันทึกข้อความรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2563 17.11 น. EB13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2563 17.07 น. EB13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บันทึกข้อความขออนุญาตและเผยแพร่

บันทึกข้อความขออนุญาตและเผยแพร่
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2563 16.57 น. EB10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แผนปฏิบัติการ คปสอ.บางมูลนาก ประจำปีงบประมาณ 2563(4)

แผนปฏิบัติการ คปสอ.บางมูลนาก ประจำปีงบประมาณ 2563(4)
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2563 16.55 น. EB10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email