ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2565

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (665)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (211)

ประกาศล่าสุด


MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2566 10.35 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2566

MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2566
เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2566 10.34 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2566

MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2566
เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2566 10.33 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2566

MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2566
เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2566 10.32 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

moit 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

moit 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2566 10.30 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email