ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2565

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565 | 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (589)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (211)

ประกาศล่าสุด


MOIT 22 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 7 ก.ย. 2566 07.42 น. MOIT22 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 7 ก.ย. 2566 07.38 น. MOIT22 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ

MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
เผยแพร่ : 7 ก.ย. 2566 07.36 น. MOIT22 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT 19 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 7 ก.ย. 2566 07.33 น. MOIT19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT 19 ข้อ2แบบรายงานการเรี่ยไรจากระบบ

MOIT 19 ข้อ2แบบรายงานการเรี่ยไรจากระบบ
เผยแพร่ : 7 ก.ย. 2566 07.30 น. MOIT19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email