ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (376)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (0)

ประกาศล่าสุด


แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม "ชมรมสาธารณสุขเมืองบางเมืองคุณธรรม" สสอ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เผยแพร่ : 11 พ.ย. 2565 20.35 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "ชมรมสาธารณสุขเมืองบางเมืองคุณธรรม" ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เผยแพร่ : 11 พ.ย. 2565 20.28 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT23ไตรมาส4ข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

MOIT23ไตรมาส4ข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
เผยแพร่ : 5 ก.ย. 2565 19.42 น. MOIT23 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 5 ก.ย. 2565 19.40 น. MOIT23 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT23 ไตรมาส4ข้อ1 มีบันทึกข้อความรับทราบและขออนุญาต

MOIT23 ไตรมาส4ข้อ1 มีบันทึกข้อความรับทราบและขออนุญาต
เผยแพร่ : 5 ก.ย. 2565 19.32 น. MOIT23 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email