ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565 | 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (452)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (76)

ประกาศล่าสุด


MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2565 23.12 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565

MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565
เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2565 23.11 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

MOIT5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
เผยแพร่ : 20 ธ.ค. 2565 23.06 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 1 ธ.ค. 2565 23.05 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 1 ธ.ค. 2565 23.04 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email