ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565 | 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (543)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (167)

ประกาศล่าสุด


MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2566 22.26 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT4-ข้อ2.2สรุปผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566

MOIT4-ข้อ2.2สรุปผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566
เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2566 22.24 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT4-ข้อ 2.1บันทึกรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT4-ข้อ 2.1บันทึกรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2566 22.20 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส2

MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส2
เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566 22.42 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2566

MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2566
เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566 22.41 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email