ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2563

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565 | 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (455)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (213)

ประกาศล่าสุด


MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566 18.02 น. MOIT16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แบบฟอร์มที่2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม

MOIT16ข้อ2.2 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566 18.00 น. MOIT16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม

MOIT16ข้อ2.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566 17.54 น. MOIT16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2565 23.12 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565

MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565
เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2565 23.11 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email