ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2564

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631691

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (778)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (151)

ประกาศล่าสุด


MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567 23.59 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5-ข้อ2.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567

MOIT5-ข้อ2.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567 23.56 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5-ข้อ2.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567

MOIT5-ข้อ2.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567 23.55 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5-ข้อ2.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567

MOIT5-ข้อ2.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567 23.54 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567 23.52 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-631691

ติดต่อสอบถามทาง Email